PROGRAM ONLINE-VIRTUAL

Dengan kemudahan teknologi, pengajian agama kini dapat dijalankan secara online. Andalus menyediakan program-program melalui wadah virtual/online sesuai dengan perkembangan semasa. Ia memberi peluang kepada masyarakat untuk mendalami ilmu agama tidak kira masa dan tempat.

Dapatkan maklumat lanjut mengenai program KBDO, PPIO dan DPIO.