Web Analytics
top of page
pendaftaran_2020_1_20191121_2098837899.j

Dengan kemudahan teknologi, pengajian agama kini dapat dijalankan secara online. Andalus menyediakan program-program melalui wadah virtual/online sesuai dengan perkembangan semasa. Ia memberi peluang kepada masyarakat untuk mendalami ilmu agama tidak kira masa dan tempat.

Dapatkan maklumat lanjut mengenai program KBNO, KBPSO, IIEPO, KBKO, KBMO, KBRO, IIESOKBDO, PPIO dan DPIO.

bottom of page