Web Analytics
top of page
Kelas Bimbingan Prasekolah (Online)
WISUDA ANDALUS 2013_0106.JPG

PENDAHULUAN
Program ini bertujuan menyediakan pendidikan asas ugama Islam kepada kanak-kanak yang berumur antara 5 dan 6 tahun sebelum memasuki alam persekolahan. Pelajar-pelajar diajar membaca dan menulis dengan perantaraan pendidikan asas Islam supaya mereka secara tidak langsung mendapat pengetahuan tersebut untuk diamalkan dalam kehidupan mereka. Ia juga diadakan secara online bagi memenuhi keperluan mereka yang tidak berpeluang melalui pembelajaran agama secara formal di cawangan pada masa yang ditetapkan.

 

Matlamat Program

Matlamat program ini adalah untuk memberi para pelajar pendidikan asas ugama Islam. Secara khususnya para pelajar yang mengikuti program ini dapat:

 • Kenal kalimah-kalimah arab yang mudah

 • Memahami perkara-perkara yang asas dalam ilmu-ilmu teras agama Islam

 • Melaksanakan asas solat yang mudah

 • Menghayati dan mengamalkan apa yang mereka pelajari dalam kehidupan seharian

Tempoh dan Masa Pembelajaran

Program ini berjalan selama dua tahun iaitu KBPS 1 bagi kanak-kanak berumur 5 tahun dan KBPS 2 bagi kanak-kanak berumur 6 tahun. Ia dijalankan seminggu sekali selama 1 jam 30 minit bagi setiap sesi. Matapelajaran diajar dalam beberapa tempoh tertentu sebagaimana di bawah.

Mata pelajaran

 • Siri Buku Pendidikan Islam Sepadu Prasekolah

  • Jaluran Aqidah dan Akhlak

  • Jaluran Intelektual dan Jasmani

  • Jaluran Perhubungan dan Kehidupan

  • Jaluran Alam Sekitar dan Aktiviti Ulangkaji

 • Al-Lughah Al-Arabiyyah li Al-Athfal wal Iqra’ 1 & 2​

 • Solat Peringkat Asas

Learning Management System (LMS)

Andalus menyediakan wadah Learning Management System (LMS) dalam proses pengajaran dan pembelajaran sesuai dengan era teknologi.

 

Ia membolehkan pelajar membaca teks dan membuat tugasan LMS di mana-mana pada masa yang sesuai. Ibu bapa juga dapat melakukan aktiviti ini bersama.

Jaluran Kelas KBPS

Kanak-kanak akan menghabiskan masa selama sekurang-kurangnya 2 tahun dalam aliran KBPS sebelum masuk program Kelas Bimbingan Kanak-Kanak (KBK).

Yuran

Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $20.00. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $51 sebulan.

Yuran tidak termasuk buku dan nota tambahan.

Lihat juga:

bottom of page