PROGRAM AL-QURAN

Program al-Quran di Andalus memberi pengkhususan kepada peserta yang ingin mendalami ilmu pembacaan al-Quran. Peserta akan dibimbing dengan ilmu bacaan dan juga kefahaman tentang isi kandungan al-Quran. 

Pelajar boleh juga mengikuti program Iqra Dewasa (Iqra Wanita/ Iqra Lelaki/ Iqra Remaja/ Iqra Sepadu Lanjutan) & Tahfiz mengikut tahap pembelajaran masing-masing.

Dapatkan maklumat lanjut mengenai program KQ dan PIS.