Islam in English (IIE) Secondary
HO4A2066.jpg

PENDAHULUAN
Program 'Islam In English Secondary' (IIES) ialah versi bahasa Inggeris bagi program Kelas Bimbingan Menengah (KBM). Program ini ditawarkan untuk peringkat menengah 1 hingga 4.

Matlamat Program

Program ini diharapkan dapat menyediakan pengetahuan agama Islam yang lebih lanjut kepada para pelajar. Secara khususnya para pelajar yang mengikuti program ini dapat:

 • Mendalami ilmu-ilmu Islam yang asas

 • Mengenali hukum-hukum pembacaan Al-Quran

 • Menghafal doa-doa harian dan menjadikannya amalan harian

 • Menyingkap permasalahan fiqh dari sudut ibadat, mua’amalat dan lain-lain

 • Mendapat pendedahan mengenai Sejarah Islam dari zaman Nabi Muhammad s.a.w. hingga kini

 • Mendalami persoalan-persoalan Aqidah dan isu-isu berkaitan dengannya

 • Mempelajari mata pelajaran Akhlak dengan lebih mendalam

Tempoh dan Masa Pembelajaran

Jangka masa pembelajaran bagi program KBM 1 - 4 ialah 4 tahun. Setiap tahun mengandungi 2 semester. Setiap semester merangkumi 17 minggu pembelajaran, 1 minggu ulangkaji dan 2 minggu peperiksaan. Bagi setiap sesi pembelajaran, ianya akan berlangsung selama 3 jam. 

Mata Pelajaran

Semester 1

 • Aqidah

 • Sejarah

 • Al-Quran/Tajwid

 • Solat

Semester 2

 • Fiqh

 • Akhlak

 • Al-Quran/Tajwid

 • Solat

Yuran

Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $12.00 sahaja yang perlu dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $65 sebulan.

Yuran tidak termasuk buku dan nota tambahan.