Web Analytics
top of page

VISI, MISI DAN OBJEKTIF

Visi


Muslim yang berilmu dan bertaqwa berteraskan al-Quran dan al-Sunnah.

 

Misi


Menyediakan pendidikan Islam dengan kesungguhan, kesabaran dan keikhlasan dalam melahirkan Muslim yang berilmu dan bertaqwa berteraskan al-Quran dan al-Sunnah.

Objektif


Objektif dan matlamat kami adalah untuk melahirkan individu-individu yang mempunyai ciri-ciri berikut:

  • Mempunyai kefahaman mengenai Islam dan mencontohi akhlak mithali

  • Merealisasikan semua ajaran Islam dan menghayati sunnah dalam penghidupan

  • Menunaikan hak-hak Islam dan berhemah tinggi

 

Nilai


Kami percaya bahawa setiap warga kerja Andalus mampu dan ingin menyumbang secara berkesan kepada kerjayaan organisasi. Sehubungan dengan ini, dalam semua urusan, kami menghayati ciri-ciri berikut :

Fokus Pelanggan
Kami komited untuk menjalin hubungan baik dengan semua waris dan para pelajar sebagai rakan-rakan sepanjang hayat. Kami menghormati setiap dari mereka sebagai individu yang penting dan mempunyai keperluan tersendiri.

Pembangunan Warga Kerja
Kami berusaha mewujudkan suasana kerjaya yang membuka peluang kepada setiap warga kerja kami untuk mengoptimumkan potensi diri.

Kerja Berkumpulan
Kami yakin dengan budaya kerja secara berkumpulan dengan semangat bergotong royong. Kami menghargai segala sumbangan dari setiap warga kerja, waris dan pelajar.

Inovasi
Kami beriltizam untuk terus mempertingkatkan perkhidmatan kami dari pelbagai segi secara berterusan. Kami akan memastikan sebarang bayaran yang dikenakan adalah wajar dan berpatutan.

bottom of page