Web Analytics
top of page
Program Tahfiz
class_04.jpg

PENDAHULUAN

Ia memperkenalkan sistem hafalan al-Quran beserta kefahaman melalui cerita-cerita dan pengajaran yang terkandung di dalamnya. Teknik dan kaedah hafalan yang digunakan dinamakan kaedah Sistematik Al-Huffaz. Program ini ditawarkan di cawangan Marsiling.

Matlamat Program

•    Minat dan suka menghafal al-Quran melalui kaedah hafalan yang diterapkan
•    Menyemai sikap ingin faham makna ayat-ayat al-Quran
•    Memahami makna dan maksudnya
•    Menghayati iktibar dan pengajaran darinya

Tempoh dan Masa Pengajaran

Program ini diadakan seminggu sekali.

Mata Pelajaran

Hafalan al-Quran beserta kefahaman melalui cerita-cerita dan pengajaran yang terkandung di dalamnya.

Yuran

Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $20.00 yang perlu dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $54.00 sebulan.

Yuran tidak termasuk buku dan nota tambahan.

Lihat juga:

bottom of page