Mulai 2016, ePendidikan bagi pelajar Andalus telah dipindahkan ke http://ependidikan.andalus.com.sg. Harap maklum.

Utama

Sila ambil langkah-langkah yang berikut ini untuk menggunakan e-pendidikan:

  • Isikan nama pengguna (user ID) dan kata laluan (password) di bahagian atas lelaman.
  • Pilih peringkat, modul dan unit.
  • Baca teks dan fahamkan dengan baik.
  • Buat latihan berbilang pilihan (multiple choice questions) yang terdapat di akhir setiap unit.
  • Jika anda mendapat semua jawapan betul, maka anda berjaya mendapat 1 kredit.
  • Jika tidak, anda akan diminta membuat semula soalan-soalan yang anda salah jawab sahaja.

Selamat mencuba !